ekip

Üniversite kampüslerinden, hastanelere, parklardan, kurumsal toplantı odalarına, dijital mekanlardan belediye binalarına birçok kamusal alanda tabu sayılan cinselliği çeşitli boyutlarıyla ele alan Rayka Kumru, mikrofonunu kamusal alanlarda tabuları çalışanlara uzatıyor. Meydanlar, stadyumlar, akademi, parklar, kamu binaları, diaspora, sahiller, dernekler, diskurlar... Hepsi bizim! Tabu sayılan konuları kamusal alanda çalışarak aynı konuları tabu olmaktan çıkartacak, tabuları akademik ya da saha deneyimlerine konu edinmiş, Türkiyeli ya da Türkçe konuşan insanların toplandığı kamusal bir alan burası.