melis

Türkiye'de sokağa çıkmanın büyük bir bedeli var. Evde kalmanın ise bazen daha büyük bedeli var. Kolektif eylemlerde kaybedecek hiçbir şey olmama kavramı insanları sokağa çıkmada nasıl motive ediyor? Feminist kadınların LGBTİ+ mücadelesindeki yeri nedir? Feministlerin ayrımcılık konusundaki algıları nedir?  

Untitled_Artwork 101.png
  • Twitter

MELİS ULUĞ

Özden Melis Uluğ, Clark Üniversitesi Psikoloji bölümünde yardımcı doçent olarak çalışmaktadır. Massachusetts Üniversitesi Amherst'te sosyal psikoloji alanında doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. Sosyal psikoloji alanındaki doktorasını 2016 yılında Almanya’daki Jacobs Üniversitesi Bremen’de, politik psikoloji alanındaki yüksek lisansını 2011 yılında Kuzey İrlanda’daki Queen’s University Belfast’ta, lisansını da 2010 yılında hem psikoloji hem de siyaset bilimi alanında ODTÜ’de tamamlamıştır. Gruplar arası ilişkiler, çatışma, barış, kolektif eylem ve toplumsal cinsiyet üzerine çalışmalar yapmakta olan Uluğ, çalışmalarına Kuzey Amerika’da devam etmektedir. Doing research in conflict contexts konusundan kitabına buradan ulaşabilirsiniz.