oya

"Erkek favorisi kulağın ortasından aşağıda olamaz’ kuralını getirmiş bir devletin bunu durup dururken öylesine yapmadığını biliyoruz. Bunun temellerinin ne olduğuna bakılması gerekir."

Untitled_Artwork 6.png

OYA AKTAŞ

2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nden mezun oldum. Bir yandan kurumsal bir şirkette çalışırken bir yandan Amargi’de toplumsal cinsiyet konulu çeşitli okumalara katılıyordum. Bu okumalar benim için çok değerliydi ama yeterli değildi. Bu nedenle, 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Programı’nda yüksek lisansa başladım. Türkiye’de yapılmış toplumsal cinsiyet çalışmalarında “eleştirel erkeklik çalışmaları”nın çok az yer aldığını görerek bilimsel çalışmalarımda bu alana odaklanmaya karar verdim. Doç. Dr. İnci Kerestecioğlu danışmanlığında Türkiye’de zorunlu askerlik-milliyetçilik-erkeklik temalı tezimle 2010’da mezun oldum. 2008 yılında da Central European University’de Toplumsal Cinsiyet

Çalışmaları yüksek lisansına başladım. Türkiye’deki 12 vicdani retçi ile görüşme yaptım ve militarizm-erkeklik kesişimselliği üzerine bir tez yazarak 2009 yılında mezun oldum. 2010’da İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktora programına başladım. Prof. Dr. Serpil Çakır’ın danışmanlığında Osmanlı ve Japonya modernleşme projelerini erkeklik inşası üzerinden incelediğim bir doktora tezi yazarak 2018 yılında doktoradan mezun oldum. Böylece 12 yıl içerisinde “eleştirel erkeklik çalışmaları” kapsamında iki yüksek lisans tezi ve bir de doktora tezi yazmış oldum. Doktora sonrasında kılın siyaseti temalı, devletin beden politikaları ve sendikal direniş eksenli projem doğrultusunda İsveç Örebro Üniversitesi’nden Prof. Dr. Jeff

Hearn ile çalışmak üzere bir davet aldım. Bu projem TÜBİTAK tarafından fonlanmaya hak

kazandı. 2009-2012 yılları arasında Kavram Meslek Yüksekokulu’nda Dış Ticaret Programı’nda öğretim görevlisi olarak çalıştım. 2012’den beri de Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu’nda yine Dış Ticaret Programı’nda öğretim görevlisi olarak çalışıyorum.

Kaynaklar

 • Ahmed, F. 2006. “Making Beautiful: Male Workers in Beauty Parlors”, Men and Masculinities, 9 (2), 168-185.

 • Akçura, G. 2000. “Jilet, sakalın bacağını nasıl kırdı?” Popüler Tarih, 5, 66-71.

 • Alâettin, İ. (Gövsa). 1938. “Tıraş Bahsi”, Yedigün, 23 Ağustos. 

 • Aykut, S. 1999. “Hairy Politics: Hair Rituals in Ottoman and Turkish Society”. 24th Annual Conference of the Australian Association for the Study of Religions. Sydney: Charles Strong Memorial Trust.

 • Bordo, S. 1993. “Feminism, Foucault and the Politics of the Body”. Up Against Foucault: Explorations of Some Tensions Between Foucault and Feminism. Editörler: Ramazanoglu, C. Abingdon: Routledge.

 • The Male Body: A New Look at Men in Public and Private. NY: Farrar, Straus, and Giroux. 2000

 • Unbearable Weight: Feminism, Western Culture, and the Body. Califrornia: University of California Press. 2004.

 • Buchanan, C. J. 2004. “Peter Pan”. Men & Masculinities: A Social, Cultural, and Historical Encyclopedia. Editörler: Kimmel, M. S., Aronson, A. B. California: ABC-CLIO Ltd.

 • Chanda, G. S., Ford, S. 2010. “Sikh Masculinity, Religion, and Diaspora in Shauna Singh Baldwin’s English Lessons and Other Stories”, Men and Masculinities,12 (4), 461-482.

 • Chehabi, H. 2004. “Dress Codes for Men in Turkey and Iran”. Men of Order: Authoritarian Modernization under Atatürk and Rıza Shah. Editörler: Atabeki, T., Zürcher, E. J. London: I. B. Tauris. 

 • Connell, R. (W.). 1987. Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics. Cambridge: Polity Press.

 • Cooper, W. 1971. Hair: Sex, Society, Symbolism. New York: Stein and Day.

 • Delaney, C. 1994. “Untangling the Meanings of Hair in Turkish Society”, Anthropological Quarterly, 67 (4), 159-172.

 • Doğan, C. 2016. “Modern Man in the Making: Facial Hair, Fashion and Medico-Social Construction of Masculinity in the Late Ottoman Society (1900-1920)”, Artuklu Human and Social Science Journal, 1 (1), 46-54.

 • Etingü, T. 1962. “Bizde Bıyık ve Meşhur Bıyıklılar”, Hayat, 12 Nisan.

 • Frank, E. 2014. “Groomers and Consumers: The Meaning of Male Body Depilation to a Modern Masculinity Body Project”, Men and Masculinities, 17 (3), 278-298.

 • Hallpike, C. R. 1969. “Social Hair”, Man, 4 (2), 256-264.

 • Memur-Sen. (2013). “Memur-Sen, 18 Mart’tan İtibaren Kamuda Fiili Serbest Kıyafet Kıyfet Uygulaması Başlatıyor”. http://www.memursen.org.tr/memur-sen-18-marttan-itibaren-kamuda-fiili-serbest-kiyafet-uygulamasi-baslatiyor-1 Son erişim tarihi: 15 Ağustos 2019.

 • Najmabadi, A. 2005. Women With Mustaches and Men Without Beards: Gender and Sexual Anxieties of Iranian Modernity. Berkeley: University of California Press.

 • Pflugfelder, G. 2012. “The Nation-State, the Age/Gender System, and the Reconstitution of Erotic Desire in Nineteenth-Century Japan”, The Journal of Asian Studies, 71 (4), 963-974.

 • Pope, Jr. H., Phillips, K. A., Olivardia, R. 2000. The Adonis Complex: The Secret Crisis of Male Body Obsession. New York: The Free Press. 

 • Quataert, D. 1997. “Clothing Laws, State, and Society in the Ottoman Empire, 1720-1829”, International Journal of Middle East Studies, 29 (3), 403-425.

 • Roberts, B. B. 2006. “The ‘Marlboro Men’ of the Early Seventeenth Century”, Men and Masculinities, 9 (1), 76-94.

 • Robinson, V., Hall, A., Hockey, J. 2011. “Masculinities, Sexualities, and the Limits of Subversion: Being a Man in Hairdressing”, Men and Masculinities, 14 (1), 31-50.

 • Ryzova, L. 2014. The Age of the Efendiyya: Passages to Modernity in National-Colonial Egypt. Oxford: Oxford University Press.

 • Sarti, R. 2010. “Fighting for Masculinity: Male Domestic Workers, Gender, and Migration in Italy from the Late Nineteenth Century to the Present”, Men and Masculinities, 13 (1), 16-43.

 • Synnott, A. 1987. “Shame and Glory: A Sociology of Hair”, The British Journal of Sociology, 38 (3), 381-413.

 • Wishnitzer, A. 2018. “Beneath the Mustache: A Well-Trimmed History of Facial Hair in the Late Ottoman Era”.